Kontakt

Monica Björklund – Jarsemål
Butik: Stenegård, Järvsö
Tillverkningskök: Stenevägen 11, Järvsö

Telefon: 070-206 16 49
E-mail: jarsemal(at)hotmail.com